Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningen är ett möte, ett rum för samtal med människor som upplever problem eller kris i relationen till sin partner eller annan närstående. Familjerådgivaren kan också fylla en viktig förebyggande funktion: att få komma in i ett tidigt skede som coach och samtalspart innan problem uppstår.

Samhället idag ställer allt större krav på ökad effektivitet och engagemang i våra olika vardagliga roller. Det är lätt att inte hinna och
inte förmå. Familjerådgivarens uppgift är att ge rum för eftertanke, leda samtal som kan öppna upp och gå djupare under en yta som blivit låsning och slentrian i gamla mönster.

Samtalen sker i en lugn miljö för att ge distans och förtroende som kontrast till problem och låsta positioner. Målet är att tillsammans med familjerådgivaren öka förståelsen för egna och andras åsikter och värderingar och se möjligheter till lösningar.

Du / ni kontaktar mig och bokar tid och vi träffas för ett första samtal. Vi bestämmer sedan tillsammans hur vi ska fortsätta.

Familjerådgivning – Hur kan det vara för mig/oss?

”Vi har svårt att prata med varandra – jag når inte fram, jag får inget gensvar, vart tog känslorna vägen?”

”Någon av oss har träffat en annan.”

”Otrohet eller svartsjuka skadar vårt förhållande.”

”Jag funderar på att skiljas.”

”Vårt sexuella samliv fungerar inte längre.”

”Jag har svårt att vara förälder / styvförälder.”

”Jag klarar inte min separation / skilsmässa, eller en anhörigs död.”

”Jag har hamnat i konflikt med barn / föräldrar / släkt.”