Om mötet och samtalet

Hur håller man en relation levande? Hur hanterar vi tillvaron, när den inte fungerar? Kan vi prata och försonas eller blir det bara gräl och konflikt? När man som par eller enskild möter familjerådgivaren har man oftast misslyckats att själv hitta verktygen till att mötas, förstå och hitta en lösning med den andra parten. Jag / vi hittar inte en mening i samvaron. Vi låter våra yrkesroller och praktiska bestyr få breda ut sig och skjuta närhet, samtal och känslor åt sidan.

Min roll som familjerådgivare är att utgå ifrån nyfikna, utforskande frågor kring er / din berättelse: Hur har det sett ut den senaste tiden och tidigare? Hur träffades ni? Hur såg din uppväxtfamilj ut? Vad har du / ni med i ryggsäcken? Vi samlar på oss och bär med – och vi lämnar.

Familjerådgivaren som coach kan också i samtal stötta och stärka, när du/ni står inför en större förändring, som ställer nya krav på relationen. Ni har t ex blivit en styvfamilj, ni har brutit upp och flyttat från en invand miljö, eller en av er ska börja ett krävande arbete med mycket bortovaro.

Livet rymmer möjligheter och val. Det finns oftast inget rätt eller fel. Vi tycker och tänker olika och behoven förändras utifrån det som sker i våra liv.

Ilska, frustration, gräl är starka känslor – men konflikter är också nödvändiga för att uppnå förändring och utveckling av en relation. Det gäller att kunna mötas, samtala och få hjälp att hitta verktygen som tar sikte på era / dina resurser och behov. Den ene hoppas på ett fortsatt liv tillsammans och är beredd till förändringar för detta. Den andre vill hellre se en lösning i separation och tycker att all den kärlek som fanns tagit slut.

Vi ska tillsammans låta samtalen göra problemen tydliga, söka förstå den andres synpunkter och pröva möjliga lösningar. Kanske behöver ni / du hjälp att göra nya upptäckter för att få en ny gemenskap, respekt, ömhet och trygghet med varandra.

Det finns mycket att få hjälp med att reflektera över. Hur är och gör jag? Hittar vi lösningen till en god parrelation och ett bättre familjeliv? Är en separation trots allt en lösning och hur hanterar vi den på ett för alla berörda acceptabelt sätt?

Jag som familjerådgivare är er / din professionella samtalspartner. Jag iakttar och lyssnar, jag ställer frågor som kan vara nyfikna, fördjupande och utredande. Jag hjälper till att lyfta frågor som ni själva undvikit. Jag ser de resurser ni har med er och vad som utifrån det kan utvecklas till något bättre.

För mer information eller tidsbokning, höt av dig till mig på telefon 070 – 667 34 95, eller genom att skicka e-post till ingrid@ingridlindahl.se.

Klicka här för karta