Om mig, Ingrid Lindahl

Ingrid Lindahl auktoriserad familjerådgivare och socionom i Nyköping, Oxelösund och Trosa med omnejd

Jag erhöll min socionomexamen vid Socialhögskolan 1970. Jag har arbetat som familjerådgivare sedan år 2000. Först för Nyköpings kommun och under de senaste
åren med egen mottagning som auktoriserad rådgivare.

Jag har även psykoterapiutbildning steg 1 med psykodynamisk inriktning samt utbildning i sexologi. Före år 2000 arbetade jag under 20 år som kurator och teamchef vid psykiatrisk klinik. Jag har härigenom som yrkesverksam skaffat mig mångårig kunskap och erfarenhet av arbete med människors problem i olika skeden av livet. Det är kunskap och erfarenhet som också är till nytta i mitt nuvarande arbete som familjerådgivare.

Min ambition, när vi möts i samtal, är att ge stöd och vägledning som kan leda till förändring. Jag vill hjälpa dig / er att se problemet, finna nya verktyg att hantera det svåra och söka nå till konstruktiva lösningar.

Mitt arbete bygger på lyhördhet, varsamhet
och förtroende. Jag är mån om att iaktta
sträng sekretess.